ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

Χάρη σε δύο επαναστατικές ιατρικές μεθόδους την Λαπαροσκόπηση και την Υστεροσκόπηση είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία πλήθος γυναικολογικών παθήσεων ενδοσκοπικά.

Επιπλέον συμβάλουν τα μέγιστα στην  έγκυρη διάγνωση και την πρόληψη μελλοντικών παθήσεων.